colonoscopy

Што е колоноскопија?

Колоноскопија (koe-lun-OS-kuh-pee) е испитување што се користи за откривање на промени или абнормалности во дебелото црево (дебелото црево) и ректумот.

За време на колоноскопија, во ректумот се вметнува долга, флексибилна цевка (колоноскоп). Мала видео камера на врвот на цевката му овозможува на лекарот да ја разгледа внатрешноста на целото дебелото црево, како и дел од тенкото црево!

Доколку е потребно, полипите или другите видови на абнормално ткиво може да се отстранат за време на колоноскопија. Примероци на ткива (биопсии) може да се земат и за време на колоноскопија.

Зошто вашиот лекар може да препорача колоноскопија

Да се испитаат проблемите во стомакот. Колоноскопија може да му помогне на вашиот лекар да ги истражи можните причини за абдоминална болка, ректално крварење, хроничен запек, хронична дијареја и други проблеми со цревата.

Иследување – скрининг  за карцином на дебело црево.

Ако имате 50 години или сте повозрасни, или имате просечен ризик од карцином на дебело црево треба да направите колоноскопија. Немате други фактори на ризик од рак на дебелото црево, освен возраста – вашиот лекар може да препорача колоноскопија на секои 10 години или понекогаш порано да се прегледа  дебелото црево. Колоноскопијата е единствена  опција за скрининг на карцином на дебело црево. Разговарајте со вашиот лекар за вашите опции.

За да се прегледа цревото за полипи! Ако претходно сте имале полипи, вашиот лекар може да препорача следна колоноскопија за да бара и отстрани дополнителни полипи. Ова се прави за да се намали ризикот од рак на дебелото црево.

Д- р Д. Станојковски

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *