gastroskopija

Зошто да се направи гастроскопија?

Гастроскопијата ќе му овозможи на Вашиот лекар да провери зошто ги имате симптомите како постојана горно стомачна болка, гадење, повраќање, и/или отежнато голтање, икање, кашлица, срцебиење, болка при голтање.

Гастроскопијата  претставува многу попрецизно иследување отколку РТГ снимањето (со Бариумова каша) за откривање на воспаление, евентуално постоење на улцерации (чиреви) и тумори на храноводникот, желудникот и дванаесетпалечното црево.

Но,  со гастроскопијата може да се земе и парче  за тестирање на постоење на Helicobacter pylori, која може да предизвикува голем број од горе наведените симптоми.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *