Razno

gastromed skopje

Контрола на мигрена

      Адекватно управување со т.н „дневник за мигрена“ кој е корисен не само за пациентот, туку и за докторот специјализиран за неврологија. На овој начин се собираат информации за зачестеноста и карактеристиките на главоболките, факторите кои предизвикуваат појава на мигрена (т.н. тригери), се добива увид во видот и количината на акутната терапија и …

Контрола на мигрена Read More »

gastromed skopje

Што може да предизвика напад на мигрена?

Што може да предизвика напад на мигрена? Мигрената е вид на главоболка што претставува огромен товар на болеста во развиениот свет, а предизвикувачите кои можат да предизвикаат напад на мигрена се индивидуални за секој поединечен пациент. Соодветно на тоа, едукацијата и акцентот на водење дневник за главоболка, во кој пациентот ќе ги евидентира и идентификува …

Што може да предизвика напад на мигрена? Read More »

gastromed skopje

Главоболка и мигрена – кога да побарате помош од невролог?

Главоболка и мигрена – кога да побарате помош од невролог? Главоболката е непријатно болно чувство кое се јавува со различен интензитет – од блага и притискачка болка до зрачна, кинечка и прободувачка болка во лицето, темето, тилот или вратот. Каде и да се појави и каков и да е неговиот карактер, му го отежнува животот …

Главоболка и мигрена – кога да побарате помош од невролог? Read More »

gastromed skopje

HRONICNA MIGRENA

ХРОНИЧНА МИГРЕНА Хроничната мигрена се дефинира како главоболка која се јавува 15 или повеќе дена месечно повеќе од 3 месеци, од кои најмалку 8 дена месечно главоболката има мигренозни карактеристики. Секоја година, помеѓу 3-14% од пациентите со епизодна мигрена се трансформираат во хронична мигрена. Фактори на ризик за развој на хронична мигрена Прогресијата, трансформацијата или …

HRONICNA MIGRENA Read More »

gastromed skopje

MIGRENA

  Мигрена и квалитет на животoт   Вовед Според дефиницијата на Светската здравствена организација (СЗО), здравјето се дефинира како состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само како отсуство на болест и затоа целта на СЗО е секој човек да е здрава, продуктивна, социјално, економски и психолошки задоволна индивидуа. Во однос на …

MIGRENA Read More »

gastromed skopje

ALKOHOLIZAM

Алкохолизам Алкохолизмот се дефинира како нарушување во однесувањето, девијантна форма на однесување, што се јавува како резултат на долгорочно консумирање прекумерни количини алкохол. Причината за зависноста од алкохол останува непозната, но одредени особини се присутни во поголем број кај алкохоличарите, имено депресија, самоуништување, зависност и сексуална незрелост. Клиничка слика / Дијагноза Постојаната апсорпција на големи …

ALKOHOLIZAM Read More »