gastroskopija skopje

Анемија – Клиничка слика, Дијагноза и Третман

Клиничка слика

Симптомите и знаците на анемија претставуваат компензаторна кардиоваскуларна и пулмонална реакција на сериозноста и времетраењето на ткивната хипоксија (недостаток на кислород). Тешка анемија може да биде поврзана со појава на слабост, вртоглавица, главоболка, тинитус, трепкања пред очите, па дури и бизарно однесување. Може да се појави и губење на менструацијата, либидо, варење, а понекогаш и жолтица и зголемување на слезината. На крајот, може да настане срцева слабост или шок.

Дијагностичка обработка

Основната дијагностичка обработка вклучува примарно утврдување на причината за анемија; загуба на крв, намалено производство на еритроцити и зголемена деградација. Прво треба да се исклучи крварењето, а потоа и други можни причини. Мерењето на индексот на ретикулоцити (РИ) е вообичаено. Индексот на ретикулоцити помал од 2% укажува на несоодветно производство на еритроцити, а РИ поголем од 2% укажува на прекумерно уништување или губење на еритроцитите преку крвта. Микроцитните анемии укажуваат на промени во производството на хемоглобин, како што е случај ако железото има недостаток или е присутна некоја хронична болест. Нормацитните анемии сугерираат хипопролиферативни или хипопластични механизми. Макроцитни анемии (карактеризирани со големи еритроцити) се јавуваат во случаи на недостаток на витамин Б или фолна киселина, и како резултат на дејството на некои лекови. Како резултат на овие феномени, зголемен број ретикулоцити, претходници на крвните клетки, се присутни во периферната крв.

Третман

Критичната точка во третманот на анемија е обезбедување на специфична терапија, а за да биде можно ова, потребно е да се утврди специфичната дијагноза, односно точната причина за анемија. Добар одговор на терапијата ја потврдува причината. Иако третманот со широк спектар на терапија може да обезбеди минливо подобрување, таквата терапија не се препорачува бидејќи може да предизвика сериозни последици. Трансфузија на еритроцити резултира со итно подобрување, што е резервирано за пациенти со кардиопулмонални симптоми, знаци на неконтролирано крварење од телото или за некои форми на оштетување на органите поради нивното недоволно снабдување со кислород и неопходни супстанции.

НАПРАВЕТЕ ГАСТРОСКОПИЈА И КОЛОНОСКОПИЈА, КАКО ЕДНО ОД ПРИЧИНИТЕ ЗА АНЕМИЈА!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *